Zebranie przedstawicieli trójek klasowych

Dyrekcja Zespołu Szkół Mechanicznych nr 2 i Prezydium Rady Rodziców informują, że 08 października 2014r. o godz. 16:00 odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, na które zapraszamy przedstawicieli klas.


Konferencja "KRYSTALTECH" już za nami...


23 września 2014 roku w ZSM nr2 odbyła się międzyszkolna Konferencja KRYSTALTECH pod patronatem Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego, w ramach Bydgoskich Grantów Oświatowych. Zgromadzonych gości powitał dyrektor szkoły mgr inż. Ryszard Lewandowski.

Więcej...
migawkiZespół Szkół Mechanicznych nr 2 zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w bezpłatnych kursach:

1. Kurs przygotowujący do pracy na stanowisku operatora obrabiarek sterowanych numerycznie CNC, w tym zajęcia na symulatorach i w pracowni CNC, rysunek techniczny na programie SolidEdge, obróbka skrawaniem.
2. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowym metodą MAG – stale nisko- i wysokostopowe.
3. Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG – stale nisko- i wysokostopowe.


Kursy realizowane są w ramach Projektu „Wróć na dobry kurs – atrakcyjna oferta publicznych szkół dla dorosłych w województwie kujawsko-pomorskim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych. Poddziałanie 9.6.1 Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.

Okres rekrutacji: 18.09 – 01.10.2014r.

więcej

* Regulamin rekrutacji pdf
* Wniosek uczestnika kursu pdf


Sprzątanie Świata

UWAGA!!! UWAGA!!! UWAGA!!!

W dniu 19 września (piątek) w godz. od 8.00 do 15.00, odbędzie się w naszej szkole doroczna akcja „Sprzątania Świata”.
Porządkowany będzie jak co roku teren szkoły i przyległy do szkoły. Chętni do wzięcia udziału w akcji nauczyciele proszeni są o zapisywanie się na liście uczestników.
Wszelkich szczegółowych informacji udziela koordynator akcji Wojciech Augustyński.

więceje-dziennik

Potencjalni pracodawcy

  • Volkswagen Poznań
  • Żywa lekcja historii
  • Drużyna koszykówki
  • Spotkania z ciekawymi ludźmi
  • Otrzęsiny
  • Konkurs Karaoke
  • Robot przemysłowy firmy "KUKA"
  • Wtryskarka firmy "Engel"
  • Konkurs "Sumo-Robotów"
  • Zawody "smoczych łodzi"